NATO-øvelsen Trident Juncture er over onsdag. Nå gjenstår «bare» transport av materiell og nedpakking for soldatene som har øvet i Norge.

Gamle Haslemoen militærleir har huset omlag 2.500 britiske, danske og polske soldater under øvelsen. Én av de danske soldatene er Kaptein Rasmus Sandvej. Han gir ros til den gamle militærleiren på Haslemoen.

- Her på Haslemoen har vi hatt gode lokaler som folk har bodd i, og standarden har vært meget høy. Alle soldatene har vært glade for å kunne bruke den nedlagte militærleiren under øvelsen, sier Sandvej.

Haslemoen har fungert som et logistikkmessig knutepunkt for å flytte materiell lenger nord i fylket. Soldatene har i tillegg trent og øvet på kjøring under norske forhold i dette området.

- Selve leieren er i fin stand, og selvsagt vil det kreve litt vedlikehold om den noen gang skulle bli tatt i bruk igjen. Min personlige mening er at Haslemoen kan brukes, og at dersom det norske forsvaret ønsker å ta Haslemoen militær leir i bruk igjen ligger alt til rette for det, sier Sandvej.

Dette er Trident Juncture

Trident Juncture 18, forkortet TRJE18, er en NATO-ledet militærøvelse som arrangeres i Norge i oktober og november 2018.

Det er den største NATO-øvelsen i Norge siden den kalde krigens opphør, og NATO oppgir at øvelsen samler rundt 50.000 deltakere, 250 luftfartøyer, 65 skip og 10.000 landkjøretøyer fra 31 nasjoner.

Ifølge NATO vil Trident Juncture 2018 teste alliansens evne til å trene og operere sammen, også i dets nordlige områder.

Blant annet skal øvelsen teste alliansens Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Øvelsen skal også teste alliansens personell og utstyr i kaldt vær og kuperte landområder som i Norge.