Som kjent blir det ingen folkeavstemning i Grue, og engasjementet er stort for å få Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å snu. Mange engasjerer seg, og én av de er Kjell Magne Nordvi.

Han har tatt seg noen dager fri fra jobb for å se nærmere på problematikken, og blir bare mer og mer oppgitt over vedtaket i kommunestyret.

- Jeg synes det er veldig arrogant av politikerne og ikke ta hensyn til hva folket mener. Folket må få si hva de vil, og delta i prosessen. Det er ikke slik at vi skal ha et uopplyst enevelde her i Grue som Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil. Vi må jo få bestemme retning, sier Nordvi.

Ap og Sp får ansvaret

Nordvi mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommer til å sitte med ansvaret når Grue blir tvangssammenslått med en annen kommune.

- Fylkesmannen kommer til å peke ut hvor vi skal gå. Enten blir det Solør eller Glåmdal. Dersom folket ikke får delta i en folkeavstemning har vi heller ingen mulighet til å si hvor vi vil gå, sier Nordvi.

Grue kommune er dårlig stilt både økonomisk og demografisk, og derfor må noe skje mener han.

- Vi kommer til å bli satt under styring av fylkesmannen, og det liknende har nylig skjedd i Buskerud. Der reduseres 21 kommuner til 5 eller 6. Dette vil komme også her i Hedmark, sier Nordvi.

Trenger 95 underskrifter

Til daglig driver han Finnskogen Turist & Villmarkssenter ved Skasenden, og her er det lagt ut underskriftslister. 2 prosent av innbyggerne i Grue må skrive under for at saken kan kreves fremmet på nytt i kommunestyret, og disse 95 underskriftene mener Nordvi å skaffe alene om nødvendig.

- Alle lar seg engasjere, og det ligger lister ute i mange butikker. Det kommer til å bli hundrevis av underskrifter for å fremme denne saken på nytt. Jeg er også glad for at så mange unge lar seg engasjere, sier Nordvi.

I årene som kommer er det omlag en million mennesker som skal bosette seg på Østlandet. Nordvi mener det er viktig at Grue og regionen nå gjør seg attraktiv.

- Vi må bli en større enhet. Om det er Solør eller Glåmdal blir det uansett et større kraftsentrum enn vi er alene i dag, sier Nordvi.

Kan revurdere vedtaket

I utgangspunktet mener Herdis Bragelien i Arbeiderpartiet at vedtaket i kommunestyret vil stå ved lag, men dersom det kommer veldig mange underskrifter kan vedtaket revurderes.

- Først får vi se hvor mange som skriver under. Grue Arbeiderparti har hatt medlemsmøte på det, og vi går for Grue som egen kommune. Det er sløsing med både tid og ressurser å dra i gang en folkeavstemning når vi ikke har noe å legge frem, sier Bragelien.

Derimot mener hun at folkeavstemning kan vurderes på nytt dersom politisk ledelse i Grue kan legge frem noe som viser at Grue sine innbyggere vil få det bedre ved en sammenslåing.

- Politisk ledelse må da ha snakket med nabokommunene og komme med noen forslag som gjør at vi får det bedre. Inntil dette foreligger er det ingenting å stemme over, sier Bragelien.