Tirsdag kveld mottok 110-sentralen i Innlandet melding om skogbrann litt nord for Bronka mellom Elverum og Våler. Skogbrannen kom etter tordenværet, og er trolig relatert til dette. At det begynte å brenne var ingen stor overraskelse for brannsjef Nils-Erik Hagenruud i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.

- Nå er det meget stor skogbrannfare over hele Hedmark og Sør-Norge. Folk må være ytterst forsiktig når de nå ferdes i skogen, sier Haagenrud.

Forbudt med åpen ild

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bruk av åpen ild i utmark, og en engangsgrill på et dårlig underlag kan skape en farlig situasjon.

- Nylig hadde vi en større brann i Engerdal. De fleste brannene skyldes lynnedslag. Sammen med sterk varme kommer også torden, og det medfører en del branner, sier Haagenrud.

De store skogområdene i Hedmark blir nå overvåket med skogbrannfly, og på denne måten forsøker brannvesenet å ha oversikt over situasjonen. Det er ekstremt tørt i skogen, og det er særlig den tørre furuskogen som er særlig rammet.

- De som driver med skogsdrift må også være veldig ansvarsbevist når situasjonen er som nå. Vi er ute og snakker med skognæringen om dette, og de tar sine forhåndsregler og er ansvarsbevisste, sier Haagenrud.

Har mannskap nok

Dersom en større skogbrann skulle bryte ut føler Haagenrud at han har kontroll.

- Vi har god beredskap og skogbrannreserve i alle eierkommunene som vi har å spille på. Skogbranner er veldig ressurskrevende, og det kan fort være behov for 200 til 300 mann ved en større brann, sier Haagenrud.

Selv om det er stor skogbrannfare nå føler brannsjefen at folk er flinke til å være forsiktige med ild i utmark.

- Men vi har også hatt eksempler på store branner som følge av uforsiktighet. Det er viktig å ha fokus på dette, sier Haagenrud.

Selv om det kom ei regnskur tirsdag kveld er ikke dette nok til å avblåse faren. Mange steder er det ekstremt tørt, og ei lita regnskur er ikke nok til at skogbrannfaren blir mindre.