• LANG FARTSTID: Tony Krav har over 20 års fartstid med skogpleie, og satser nå i eget selskap.

Mange kjenner kanskje Tony Krav fra XL Paintball, men det er skogsarbeider han egentlig er. Med over 20 års fartstid i skogpleie har han startet TK skog og hage, og han kan hjelpe både små og store skogeiere med skogpleie.

- Jeg lar meg forundre litt over hvor mange som ikke tar vare på skogen sin. Folk bør ta bedre vare på skogen, og en del skogeiere er nesten ikke klar over at de har skog en gang, sier Krav.

Startet for seg selv

Tidligere har han jobbet med skogpleie gjennom andre selskaper, men han har valgt å starte opp for seg selv. Gjennom TK skog og hage kan han hjelpe både små og store skogeiere. En del gartnerarbeid tar han også på seg.

- Tidligere har jeg vært ansatt i kommuneskogen, Glommen og hos andre som driver med skogpleie. Men jeg liker å jobbe for meg selv, og valgte derfor å satse på egenhånd.  Målgruppa er både private som vil rydde opp i hagen eller mindre skog, og større skogeiere hvor det er behov for større jobber. I starten driver jeg alene, men blir det pågang er det ikke noe i veien for at jeg kan få med meg flere, sier Krav.

Blant særlig de mindre skogeierne tror Krav det er mange som ikke er klar over skogfondet og de mulighetene som ligger der. Manglende langsiktig tankegang er også en utfordring hos en del skogeiere, og kanskje særlig de mindre.

Gunstig å bruke skogfondet

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

- Det er veldig gunstig å bruke skogfondet. Det gir en del fordeler. Både i form av momsfritak og skattefordeler. Dette er noe som alle skogeiere bør sette seg inn i, sier Krav.

Fra og med 2007 økte den skattefrie andelen av utbetalt skogfond fra 60 til 85 prosent, og alle tiltak som kan dekkes med skogfond gir skattefordel (med unntak av merverdiavgift). Det vil si at når man investerer i skogen med en 1000-lapp som har vært innom skogfondskonto, så er det bare 150 kroner som blir beskattet.

Du kan lese mer om skogfondet på nettsidene til for eksempel Landbruksdirektoratet.