Kommunestyret i Våler diskuterte mandag kveld intensjonsavtalen mellom Våler og Åsnes. Ett av punktene i avtalen mellom de to kommunene er forslag til en ny skolestruktur, med èn felles ungdomsskole, plassert i Våler.

Høyres Jan Erik Gaup stilte spørsmål ved realismen knyttet til dette. 

- UAKTUELT FOR GRUE

- Er det realistisk med èn felles ungdomsskole i Våler? For meg blir det mot alle tyngdelover å plassere ungdomsskolen mellom Elverum og Kongsvinger i Våler. Det vil trolig være helt uaktuelt for Grue at ungdomsskolen skal ligge i Våler, sa Gaup.

Han frykter at man rett og slett ekskluderer Grue fra videre samarbeid, og en sammenslåing av alle de tre Solør-kommunene i fremtiden. 

Assisterende rådmann, Asgeir Rustad, forklarte at man hadde tatt utgangspunkt i at Grue fortsetter som egen kommune, men opplyste at skolestrukturen ikke er endelig vedtatt.

IKKE ENDELIG SKOLESTRUKTUR

- Intensjonsavtalen utelukker ikke en fremtidig løsning med to ungdomsskoler. Om Grue skulle komme på banen senere, er dette noe man kan se på, svarte Rustad.  

Han utelukker ikke en løsning med èn felles ungdomskole for gamle Våler og Åsnes, i tillegg til en egen ungdomsskole i Grue i èn felles Solør-kommune. 

Grue kommunestyre har vedtatt av man ønsker å fortsette som egen kommune. Likevel er det fortsatt mange som jobber aktivt for at tre Solør-kommuner skal slås sammen til èn.