Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med. 

Stolpejakten er et Gratis tilbud

Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle, inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i distriktet. Stolpejakten er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest i hele landet.

Stolpejakten er et gratis tilbud! Kart og info vil være tilgjengelig flere steder i de ulike kommunene, samt på hjemmesiden - www.stolpejakten.no

DNT Finnskogen og omegn sender i disse dager (via posten) ut 30.000 brosjyrer med kart og informasjon, til alle husstander i kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum. 

Friluftstilbud for alle

Lene Sætaberget, daglig leder i DNT Finnskogen og omegn, har koordinert arbeidet med orienteringsklubber og idrettslag i de respektive kommuner. 

- Stolpejakten er ment som et lavterskel friluftstilbud, som skal romme alle uavhengig av alder og fysikk. Du kan selv bestemme tempo og antall stolper du vil finne. Stolpene har blitt plassert ut i nærmiljøet, i skogen og egentlig hvor som helst. Det er de lokale orienteringsklubbene og Vaaler IF, som har sagt ja til å bli med et samarbeidsprosjekt. Det er plassert ut totalt 460 stolper i distriktet fra Eidskog og opp til Elverum, forklarer Sætaberget. 

I Grue er det plassert ut 50 stolper, 40 stolper i Åsnes og 55 stolper i Våler. Åsnes hadde stolpejakt i fjor også, med stor suksess. 

- Åsnes hadde stor suksess med stolpejakten allerede i fjor. Det er flere som har ville vært med tidligere, men det er litt tiltak- og kostnadskrevende å komme i gang. Derfor kom DNT Finnskogen og omegn med tilbudet om litt starthjelp og felles brosjyre. Det ligger mye dugnadarbeide bak, det skal tegnes kart, og settes ut stolper blant annet, så derfor ville DNT Finnskogen og omegn avlaste orienteringsklubbene med dette. Det vil gi enda flere muligheten til å ha Stolpejakten i sitt nærmiljø, og med brosjyren blir det enda lettere å kunne dra til nabokommune for å lete etter stolper, og kanskje oppleve plasser man aldri før har vært, sier Sætaberget. 

kan gjøres på 3 forskjellige måter

Hvordan fungerer så Stolpejakten i praksis?

Det er 3 forskjellige måter du kan gjøre det på:

  • du kan gå inn på www.stolpejakten.no og skrive ut kart derifra
  • du kan ha med brosjyra som kommer i posten, notere kodene på stolpene og sende det inn
  • du kan laste ned «en app» og da scanne QR-koden som står på hver stolpe. Da registreres alt automatisk og man kan se hvordan man ligger an i forhold til andre som er med på Stolpejakten

- Det er folk som konkurrerer på landsbasis og samler så mange stolper som overhodet mulig!  Pr i dag er det over 3.000 stolper spredt utover hele Norge. Stolpejakten skal være tilgjengelig for alle, uavhengig om du har en smarttelefon eller om du foretrekker penn og papir, smiler Sætaberget. 

I Åsnes har Erik Aagaard, Eivind Haarr, Henrik Jakobsen og Per Arne Helgestad bidratt i dugnadsarbeidet i forkant. 

- Vi har bestemt hvor i kommunen vi skal ha kartområdet i Stolpejakten, og vi landet på Flisa/Myrmoen og i Sønsterudområdet, Krokmoen og rundt lysløypa i deler av Gjesåsberget. Vi hadde jo Stolpejakten i Åsnes i fjor også, og da var det med over 300 personer - og det kalte vi en stor suksess. I år har vi store forventninger til at det blir enda flere som blir med, sier en optimistisk Erik Aagaard. 

- ta godt vare på brosjyra!

Brosjyra blir sendt ut til 30.000 personer mellom 4-6. juni. 

- Ta godt vare på brosjyra når den kommer! Vi håper mange tar den i bruk og samler mange stolper i løpet av sommeren. Husk at stolpene skal stå! Vi har hatt noen få tilfeller der stolpene har blitt borte, og det er kjedelig både for oss og de som er på stolpejakt, avslutter Sætaberget og Aagaard. 

Brosjyra med kart over alle stolpeplasseringer, er felles for alle de seks kommunene. Hver stolpe består av en meterhøy trestolpe med nummer og en bokstavkode, samt en QR for deg som vil bruke smarttelefonen til å registrere stolpene. Her er det mange grønne stolper som skal være tilgjengelig for rullestolbrukere, blå stolper som ligger langs stier, røde og sorte stolper som ligger litt lengre unna og kan være litt vanskeligere å finne. 

For hver registrerte stolpe du finner, har du ett lodd i trekning om fine premier.