Det kunne ha vært flere som tok turen til frokostmøtet på Nabo'n i Våler torsdag, men Kjersti Rinde Omsted i Solør Næringshage er fornøyd med at 25 kom på møtet.

Dag Jørund Lønning er rektor og professor hos høgskolen for landbruk og bygdeutvikling, og har spesiell interesse for menneskelig nyskaping.

- Han ville inspirere Solørs befolkning til hvordan de kan mobilisere befolkningen til å skape endring nedenifra, sier Kjersti Rinde Omsted, som er daglig leder i Solør Næringshage.

En tankevekker

Lønnings foredrag ble en skikkelig tankevekker på morgenkvisten der han startet med «ikke å velge er også er valg, og det kan fort bli kritisk i mindre samfunn». Dag Jørund har forsket mye på hvilke samfunn som vokser og utvikler seg positivt, og kjennetegnet er at det disse stedene er en større del av befolkningen som gjør det aktive valget. 

- I dagens samfunn er det et alt for stort fokus på å høste godene, eller frukten som Lønning kaller det. Vi må ha større fokus på å så, da vil det også bli mer å høste for oss alle. De skapende menneskene er opptatt av å så, sier Rinde Omsted.

Ildsjeler trenger påfyll

Lønning var også innom ildsjelen, et begrep som for øvrig er over 2.500 år gammelt. Alle ildsjeler trenger påfyll, og når mange brenner samtidig på et lite sted kan det skje store ting. 

- Tilhørerne fikk gjennom hele seansen utfordringer å tenke på, som for eksempel spørsmålet «Hvis ikke vi kan endre utviklingen, hvem kan da gjøre det?», forteller Rinde Omsted.

Lønning pirket borti mange «sannheter» i vår verden som det å være en verdiskaper, eller å ta det passive valget å bli verdiskapt. Ønsker vi å være en forbruker og produsent, eller en aktiv samfunnsdeltaker med ansvar. Satt på spissen, hvor mange vil i sin begravelse omtales med at de har vært en god forbruker gjennom et langt liv? 

- Mange viktige verdier ble tatt opp i løpet av timen vi var samlet hos Nabo'n. Jeg føler at det var et nyttig og vellykket frokostmøte. Møtet fikk satt i gang mange tanker hos de som møtte opp, sier Rinde Omsted.