Anne Brit Nilsen Røst (60) har tidligere vært avdelingsleder for helse, omsorg og velferd i Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag, og har de to siste årene jobbet i Sør-Varanger kommune.

Hun har også bred erfaring fra ulike kommunale virksomheter som NAV, Frivillighetssentral, bibliotek, kirkeverge, og har i tillegg erfaring fra skole og økonomi.

- Anne Brit kommer opprinnelig fra Vefsn kommune i Nordland. Hun er utdannet sosionom og har en master i business administration fra Universitetet i Nordland.  Hun er nå i gang med en master i public administration ved UiT, det arktiske universitet. I tillegg har hun annen utdanning knyttet til personalledelse, økonomi og styrearbeid, heter det i en pressemelding.

Mange gode søkere

Det var mange gode søkere til kommunalsjefstillingen. Rådmann Frank Hauge har ledet rekrutteringsprosessen og har hatt med seg personalsjef, virksomhetsleder for Åsnes Omsorgstjeneste og hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i dette arbeidet.

- Jeg er svært fornøyd med ansettelsen av en kommunalsjef med solid erfaring og utdanning og som kan vise til gode oppnådde resultater i tidligere stillinger, sier rådmann Frank Hauge.

Anne Brit Nilsen Røst begynner i stillingen 1. april 2017. Frem til denne datoen vil rådmannen, i samarbeid med virksomhetslederne i HPLO, ta ansvar for fagområdet helse, pleie og omsorg.