• SLIK SER ÉN TYPE HJERTESTARTER UT: Det finnes mange forskjellige typer hjertestartere, men alle som selges i Norge skal følge «Norsk standard».
  • INTERNASJONALT SKILT: Ser du dette skiltet når du går inn i en bygning, vet du at det finnes hjertestarter der.

Iver Helstad i Sparebank1 Østlandet er ikke helt sikker, men mener at de har hatt hjertestarter i banken i rundt 10 år. 

- 3-4 ansatte på hvert kontor i Solør har et årlig kurs med bruk av hjertestarteren, vi må jo kunne bruke den hvis det skulle skje noe. En hjertestarter har jo blitt et «nødvendig hjelpemiddel» der det samles mye folk. Man vet jo aldri hva som kan skje og derfor er det viktig at vi er forberedt. Selv om vi ikke kan redde alle, så kan vi kanskje redde noen.  Sjansen for å redde noen med hjertestans, øker jo betraktelig med å komme tidlig i gang med HLR (hjerte-lunge-redning) og fortest mulig få koblet til en hjertestarter. Tid er viktig ved hjertestans, og hvert sekund teller, forteller Helstad. 

Viktigheten av å ha hjertestarter tilgjengelig, fikk avdelingskontoret i Brumunddal føle på. 

- Vi har ikke hatt noen hjertestans i Solør, men i Brumunddal har det skjedd og det endte heldigvis bra! Det er en ekstra trygghet å ha hjertestarter, selv om vi selvsagt håper at vi aldri får bruk for den. Å ha en hjertestarter er jo en slags forsikring mot det uforutsette, på lik linje med annen type forsikring, mener Helstad. 

Iver Helstad presiserer også at selv om Sparebanken eier hjertestarterne, er de også tilgjengelige hvis det skulle skje noe i nærheten. 

- Ja, absolutt! Faller noen om i nærheten, skal publikum vite at det finnes en hjertestarter de kan bruke i banken. De fleste ansatte i banken har et grunnkurs i bruk av hjertestarter, og deretter et vedlikeholdskurs gjennom en sentral avtale vi har med et firma fra Raufoss. Det er lett å glemme, derfor er det viktig med jevnlig kursing for å holde kunnskapen vedlike, sier Helstad. 

Det blir – heldigvis – flere og flere hjertestartere tilgjengelig for folk flest. 

- Selv om det er mer og mer vanlig at det finnes hjertestartere ved idrettsanlegg, er det ikke alle som har. Skal du ha et idrettsarrangement, ta gjerne kontakt med oss for å høre om lån av hjertestarter. Det burde absolutt være hjertestarter der det samles mye folk, slik som offentlige etater og kjøpesentre, sier Helstad. 

Alle hjertestarter som selges i Norge, skal følge «Norsk standard». Det betyr norsk tale, av/på knapp og støt-knapp (halvautomatisk). Det finnes både hel- og halvautomatiske hjertestartere, men kan du bruke en type hjertestarter, kan du bruke alle! 

En hjertestarter er en maskin som sender et strømstøt gjennom hjertet til en person med hjertestans for å få det til å begynne å slå igjen. Hjertestarteren er enkel i bruk og gir deg taleinstruksjoner. Med en hjertestarter kan du redusere tiden fra hjertestans til strømstøt, noe som har stor betydning for overlevelsen.  Statistikk viser at tiden fra hjertestans til strømstøt er, sammen med HLR, den viktigste faktoren for overlevelse. For hvert minutt som går uten strømstøt minker sjansen for overlevelse med inntil 10 %. Studier har vist at inntil 75 % av pasientene som får strømstøt i løpet av de første tre minuttene overlever en hjertestans. Generelt er overlevelsen ved hjertestans omkring 10 % så her er det mye å vinne med tidlig behandling. 

Sjekk det Nasjonale hjertestarterregisteret – www.113.no – for å finne ut hvor den nærmeste registrerte hjertestarteren er lokalisert der du bor.