Planene om å utrede bygging av 34 vindmøller som er 250 meter høye i Mangslidberget sør for Bjurberget har pågått i mange måneder på svensk side. På norsk side har svært få blitt orientert om planene fra svenske myndigheter, og heller ikke de nærmeste naboene til vindmøllene har vært orientert. Det i følge Morten Koksvik som er ny leder i «Natur eller vindmøller - bevar Finnskogen».

- De aller fleste er ikke klar over vindmøllene. Det er meget kritikkverdig at folk ikke har blitt underrettet på norsk side. Mangelfull informasjon er det også på svensk side. Mange har ikke blitt informert før nå i det siste, og mange har tilfeldigvis kommet over det, sier Koksvik til Radio Kongsvinger.

Rammer Finnskogen hardt

Han viser til de mange ulempene som vindmøllene vil gi lokalbefolkningen og ikke minst Finnskogen som turistdestinasjon. Vindmøllene som er planlagt bygget av det tyske vindkraftselskapet WPD vil altså ruve 250 meter over bakken, og er tenkt plassert på Mangslidtoppen. Høyden her er 540 meter over havet.

- Nå har vi kontaktet en del nøkkelpersoner i området, og har ukentlige møter hvor vi samles i Kongsvinger eller på Finnskogen. Vi prøver å informere folk i grenseområdene i Norge og Sverige, og om hvilke ulemper og farer det er ved disse store møllene, sier Koksvik.

Han peker særlig på støy og inngrepet i naturen. I området er det mange dyrearter som står på rødlista, og mange jegere driver med jakt i området.

- Passer ikke inn

- Dette vil få en meget negativ innvirkning for de som driver med jakt. Den skogfinske kulturen er viktig i område, og vindmøllene passer ikke inn, sier Koksvik.

I følge Jan Mila vil Finnskogtoppene få vindmøllene «rett i fleisen», og vindmøllene vil bli synlige helt til Trysil.

- En annen fare ved vindmøllene er brann. Ofte kan det oppstå brann i rotorene, og dersom det begynner å brenne her er det fare for store skogbranner. Her er det granskog som brenner godt, og det er fare for at det kan begynne å brenne, sier Koksvik.