Det var 5. april at representanter fra skognæringa, Grue kommune og Tor André Johnsen innkalte til pressekonferanse ved Sandstad-brua. Bakgrunnen var at det i Nasjonal Transportplan var øremerket 300 millioner kroner til et såkalt bruprogram.

Fremskrittspartiets Tor André Johnsen gikk langt i antyde at det ville bli ny bru over Glomma ved Kirkenær, og han står fast på at ny bru er fullt mulig.

- Alle pengene kan i teorien brukes på Sandstad-brua. Om det er snakk om en helt ny bru eller en opprustning kommer helt an på fylkeskommunen som eier brua, sier Johnsen.

Totalt er det 17 bruer som står på lista. Ove M. Bergsjord  i Transportfellesskapet Øst har sett nærmere på lista, og konkluderer med at Sandstad-brua er et stykke ned her.

- Næroset bru står øverst på lista. På den opprinnelige lista kan vi trekke fra to bruer som tåler et akseltrykk på 60 tonn. Det betyr at Sandstad bru er nummer 7 på den prioriterte rekkefølgen, sier Bergsjord.

Skal tåle 60 tonn

For det er nettopp hvor tunge tømmervogntog som kan krysse bruene det handler om. Bruprogrammet skal gjøre at alle bruene skal tåle 60 tonns akseltrykk.

- Hedmark har virkelig fått med mange bruer. Dette er bruer som sannsynligvis Statens Vegvesen ønsker å gjøre noe med. Men hva det vil koste å utbedre Sandstad-brua vet vi ikke. Det er ikke kostnadsberegnet ennå, sier Bergsjord.

Om det er snakk om en oppgradering eller ny bru synes han er vanskelig å uttale seg om før fylkeskommunen og vegvesenet har engasjert seg. Johnsen på sin side mener at nå må kommunen presse på.

- Dette er en historisk satsing på fylkesveier, og bevilgningene er tredoblet. Om det ikke er nok penger i denne bevilgningen alene til å bygge ny Sandstad-bru er det ihvertfall et bidrag inn i alle tiders mulighet. Rent formelt er det ikke feil å si at finansieringen er der til en ny bru ved Sandstad. Det handler om hvordan pengene prioriteres, sier Johnsen.